Disclaimer & Privacy Policy

Disclaimer

Taalschool de Kameleon streeft ernaar om op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen. Het kan echter voorkomen dat de informatie op de website onvolledig of onjuist is. Taalschool de Kameleon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade- en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie. 

Verwijzingen, hyperlinks en dergelijke op de website leiden meestal naar andere sites of andere gegevensbronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden. Taalschool de Kameleon heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van die informatiebronnen en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. 

Privacy van gegevens

Op Taalschool de Kameleon wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs en het begeleiden van onze leerlingen worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Inschrijfformulier

De gegevens die u heeft ingevuld op het inschrijfformulier, worden opgeslagen in de leerlingadministratie van onze school. Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld. Op onze administratie is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Dit betekent onder andere dat de gegevens door ons worden beveiligd. Toegang tot de administratie is beperkt tot alleen personeel die de gegevens strikt noodzakelijk nodig heeft. U heeft als ouder het recht om de door ons geregistreerde gegevens van uw kind in te zien. Als de gegevens niet kloppen, dan mag u van ons verwachten dat wij – op uw verzoek – de informatie verbeteren of aanvullen.  

Voor vragen of meer informatie over privacy kunt u terecht bij de schoolleiding.

Taalschool de Kameleon streeft ernaar om op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen. Het kan echter voorkomen dat de informatie op de website onvolledig of onjuist is. Taalschool de Kameleon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade- en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie. 

Verwijzingen, hyperlinks en dergelijke op de website leiden meestal naar andere sites of andere gegevensbronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden. Taalschool de Kameleon heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van die informatiebronnen en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. 

Inschrijven bij onze school

Wil je naar Taalschool de Kameleon? Heb je vragen over de school? Neem dan contact op met Tanja Blok. Zij is de intern begeleider. Op maandag en donderdag kan je bellen naar: 0181-623007. Je kan ook e-mailen naar: Voor de inschrijving hebben wij het ID-bewijs en de zorgpas nodig. Als je geen Nederlands spreekt, dan is het fijn als je een tolk meeneemt.

هل تريد الذهاب إلى Taalschool de Kameleon؟ هل لديك أسئلة حول المدرسة؟ اتصل بـ Tanja Blok المشرف الداخلي. يمكنك الاتصال على الرقم 0181-623007 يومي الاثنين والخميس. يمكنك أيضًا إرسال بريد إلكتروني إلى: للتسجيل ، نحتاج إلى بطاقة إثبات هوية وتأمين صحي. إذا كنت لا تتحدث الهولندية ، فمن الجيد أن تجلب مترجمًا.

Do you want to go to Taalschool de Kameleon? Do you have questions about the school? Then contact Tanja Blok the internal supervisor. On Monday and Thursday you can call: 0181-623007. You can also e-mail to: For the registration we need ID-proof and health insurance card. If you do not speak Dutch, you can bring an interpreter.

Schrijf je nu in bij de Kameleon